Švari aplinka - mūsų rūpestis!
Traidenis
ATGAL Į SĄRAŠĄ
Mažo nuotekų kiekio valymo įrenginiai
Mažo nuotekų kiekio valymo įrenginiai
UAB “Traidenis” dirba aplinkosaugos srityje nuo 1996 m. Bendrovė yra inžinerinės ekologijos asociacijos narė, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Jungtinių statybų koncerno narė. Įmonė naudoja pažangiausias vandenvalos technologijas, gamina, montuoja ir aptarnauja pavienių namų, namų grupių, gyvenamųjų namų kvartalų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginius. Visi įmonės gaminiai atitinka aplinkosaugos keliamus reikalavimus, turi SPSC išduotus kokybės sertifikatus bei Valstybinio sveikatos centro išduotą nemaisto prekės higieninį pažymėjimą. Visa UAB “Traidenis” produkcija yra apdrausta bendrąja civiline atsakomybe.

Per savo gyvavimo metus UAB “Traidenis” ne kartą buvo apdovanota už pasiekimus aplinkosaugos srityje. Siekiant integruotis į Europos Sąjungą, įmonėje pradėta diegti aplinkosaugos ir valdymo sistema, kuri atitiktų tarptautinį ISO 14000 standartą.

UAB “Traidenis” reprezentuoja Lietuvos valstybės vardą pasaulio visuomenėje, gerina šalies įvaizdį. Pagaminti nuotekų valymo įrenginiai plačiai naudojami ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse: Baltarusijoje, Latvijoje, Rusijoje.

UAB “Traidenis” kiekvienais metais dalyvauja tarptautinėse parodose Čekijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kt.

Mažo nuotekų kiekio valymo įrenginiai


Tvarkant mažųjų (iki 2000 gyventojų) ir vidutinio dydžio gyvenviečių nuotekas, negalima teigti visiškos pirmenybės kuriam nors vienam valymo būdui. Optimaliam konkrečios problemos sprendimui reikia kruopštaus, kvalifikuoto galimų variantų techninio ir ekonominio palyginimo, atsižvelgiant į vietos sąlygas: gyvenvietės dydį, užstatymo tankumą ir jos plėtros perspektyvas, reljefą, grunto sudėtį, gruntinio vandens lygį ir jo svyravimus, nuotekų kiekio ir užterštumo kitimus, jų pobūdį ir dydį, galimybę užtikrinti valymo įrenginių kvalifikuotą aptarnavimą ir daugelį kitų veiksnių.

Taip pat labai svarbu įvertinti esamą infrastruktūrą, pavyzdžiui, veikiančių nuotakyno tinklų ir nuotekų valyklų kokybę, techninę būklę, susidėvėjimo laipsnį, technologijas, jų ekonominius rodiklius, požeminių nuotakyno savitakos tinklų sandarumą ir kt. Norimo rezultato galima tikėtis tik po nuodugnaus įvertinimo.

UAB “Traidenis“ atlieka išsamią gyvenviečių analizę ir pateikia optimaliausią sprendimo variantą. Greta standartinių nuotekų valymo įrenginių “Traidenis”, atsižvelgdamas į klientų pageidavimus ir gyvenvietės analizę, parenka vandens valymo įrenginius, kurie veiktų maksimaliu pajėgumu, sutaupydami kliento pinigus esant per mažam apkrovimui arba prastovoms.

UAB “Traidenis” gamina mažo nuotekų kiekio valymo įrenginius, sudarytus iš atskirų blokų: srauto išlyginimo, pirminio nusodintuvo, aeracijos, antrinio nusodintuvo, dumblo stabilizavimo ir kitų.

Naudojant UAB “Traidenis” gaminamus blokus, nuotekų valymas tampa nesudėtingas. Vienas iš pagrindinių įmonės uždavinių yra optimizuoti nuotekų valymo technologijas, sumažinti taršos krūvį nuotekų valymo aeraciniame bloke, nes nuo teršalų kiekio priklauso tiek įrenginių dydis, tiek eksploatavimo išlaidos.

Nuo 10 iki 80 m3/d ir didesniems nuotekų kiekiams valyti „Traidenis“ gamina iš atskirų blokų sudarytus modulius. Galima sustatyti keletą blokų, taip pat keisti jų skaičių. Toks manipuliavimas leidžia apdoroti skirtingų koncentracijų nuotekas. Gaminiai yra lengvi ir kompaktiški, todėl juos paprasta ir patogu transportuoti bei montuoti.

Privalumai. Montuojant modulinius valymo įrengimus iš atskirų blokų, nesudėtinga juos parinkti bei paleisti, pakeisti atsižvelgiant į nuotekų kiekį, užterštumą, bei kitus veiksnius. Dumblo aikštelės ir srauto išlyginimo blokai yra bendri. Blokai gali dirbti tiek aerobiniu, tiek anoksiniu režimu.

Anksčiau sklypai buvo dalijami bendrijoms, dabar tai tampa statybų firmų verslo dalimi. Gyventojai, įsigydami naująjį būstą, pageidauja, kad būtų visiškai sutvarkyta infrastruktūra. UAB “Traidenis” bendradarbiauja su žinomomis statybos organizacijomis. Drauge įrengti ir perduoti naudojimui šie puikiai veikiantys nuotekų valymo moduliniai įrenginiai: Vilniaus rajone, Džiaugsmo gatvėje, gyvenamųjų namų kvartale (15 m3/d našumo, užsakovas – Panevėžio statybos trestas); Bendorėlių individualių namų gyvenvietėje, projektinis našumas 80 m3/d su galimybe išsiplėsti iki 350 m3/d (užsakovas AB “Imsas”); Raisteniškių kaime, prie Ukmergės plento, gyvenamųjų namų kvartale (15m3/d našumo, užsakovas UAB “Atkirta”); Lesnos miestelyje, Kaliningrado srityje, Kuršių Nerijoje (80 m3/d našumo); Avižieniuose, individualių namų grupei (25 m3/d našumo, individualių namų bendrija Nr.20).

Kiekvienu konkrečiu atveju užsakovui bei vartotojui stengiamasi parinkti tinkamiausią nuotekų valymo technologiją, pasiūlyti tam tikrus modulius ir blokus.

UAB “Traidenis” specialistai atlieka kompleksinės nuotekų valymo įrangos parinkimo, projektavimo, projektų suderinimo paslaugas, nuotekų valymo sistemų statybos ir montavimo darbus, techninę bei technologinę priežiūrą statybos metu, sistemos paleidimo bei derinimo darbus, parengia naudojimo instrukcijas, tiekia nuotekų valymo proceso priežiūros, sistemos aptarnavimo, remonto paslaugas.

Aplinkosauginis efektyvumas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2001m. išleistame leidinyje “Aplinka 2000” pateikta informacija apie 2000m. į šalies vandens telkinius išleistas nuotekas. Iš 144 mln. m3 užterštų ūkio, buities bei gamybinių nuotekų iki normos buvo išvalyta tik 14%, taigi apie 86% išleistų nuotekų neatitiko ES reikalavimų.

Lietuvai, kaip ir kitoms Vidurio ir Rytų Europos šalims, ruošiantis tapti ES nare, būtina derintis prie reikalavimų, numatytų ES dokumentuose bei atitinkančių Lietuvos derybinę poziciją, įvertinant šalies ekonominę būklę ir turimą techninį potencialą, nuotekų tvarkymo būklę, patirtį ir tradicijas, esamą gamtinę aplinką, t. y. vietos sąlygas.

Užsienio šalių patirties ir Lietuvoje sukurtų naujovių diegimas Lietuvoje gali būti sėkmingas tik profesionaliai įvertinus esamus įrenginius techniniu ir ekonominiu požiūriu, išanalizavus naujų technologijų efektyvumą patikrinus tai praktiškai.

Pagrindinės nuostatos apie nuotekų tvarkymą išdėstytos 1991m. Gegužės 21d. Priimtoje Europos Tarybos direktyvoje 91/271/EEC Dėl miestų nuotekų valymo.

Pagrindiniai ES reikalavimai vandens valymui yra pateikti 2000m. spalio 23 dienos Bendrojoje vandenų politikos direktyvoje 2000/60/EEC (Framework for Community Action in the Field of Water Policy).

Visi moduliniai nuotekų valymo įrenginiai, kuriuos pagamino, paleido, techninės priežiūros darbus atliko UAB “Traidenis” specialistai, dirba puikiai. Per savo gyvavimo metus įmonė pagamino ir sumontavo daugiau kaip 3000 įrenginių, iš jų apie 2000 buitinių nuotekų valymo, kurie išvalo 23 847m3/d vandens nuotekų (tai atitinka GE = 139 000 gyv.; GE – gyventojų ekvivalentas). Šie įrenginiai sulaiko 7,750 kg/d taršos.  Siekiant įvertinti gautus rezultatus, atlikti tyrimai nepriklausomose laboratorijose. Džiaugsmo gatvėje sumontuotų modulinių nuotekų valymo įrenginių tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad nuotekų išvalymo efektyvumas yra 95-98%. Nuotekų išvalymo laipsnis atitinka Lietuvoje keliamus reikalavimus ir net yra geresnis. Reikalaujama išvalyti nuotekas: BDS5 – iki 25 mg/l O2, skendinčiąsias medžiagas iki 25 mg/l. Mūsų pagamintuose moduliuose nuotekų išvalymas siekia: BDS5 – iki 8,0 mg/l O2, 7,6 mg/l O2, 7,0 mg/l O2, skendinčiųjų medžiagų – 9,0 mg/l, 7,0 mg/l, 10,0 mg/l, 6,0 mg/l.

Sėkmę nulėmė tai, kad Lietuvoje gaminamų įrenginių ir atliekamų darbų kainos daug mažesnės negu užsienio gamintojų. Be to, nuotekų valymo įrenginiai yra specifinės paskirties prekė: jų nepakanka tik sumontuoti, reikia pradėti ir naudoti. Kitaip nei užsienio gamintojai, UAB “Traidenis” užtikrina ilgesnę garantinę įrenginių naudojimo trukmę ir visais atvejais kontroliuoja jų veikimą.

Modulinių įrenginių privalumai: yra įvairaus pajėgumo, pašalina daugiau kaip 95-98% teršalų, nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti, patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija, mažų gabaritų, tyliai dirba, yra uždaro tipo, išvalytas nutekamasis vanduo yra skaidrus ir bekvapis; minimalios elektros energijos sąnaudos; nereikia papildomos filtracinės įrangos, paprasta aptarnauti ir eksploatuoti, jie ekonomiški.

UAB “Traidenis” savo gaminiams suteikia 10 metų garantiją.

Komentarai (0)

KomentuotiGamybinė įmonė „Traidenis“ įkurta 1996 m., kuri pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti nuotekų valymo įrenginius iš stiklaplasčio. įmonės misija - rūpintis žmogumi ir švaria aplinka, bei kuriant, gaminant ir montuojant nuotekų valymo įrenginius siekti, kad Nemuno upė ir jo baseinas būtų švariausi Lietuvoje.
    8 315 782 63 Pramonės g. 31B, LT62175 Alytus info@traidenis.lt

2021 © Traidenis. Visos teisės saugomos Sprendimas:
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.