Švari aplinka - mūsų rūpestis!
Traidenis
ATGAL Į SĄRAŠĄ
Traidenis rinką savo produkcijai rado net Kuveite
Traidenis rinką savo produkcijai rado net Kuveite
Lietuvos ekologinės inžinerijos lyderės, gaminančios buitinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginius, UAB „Traidenis” generalinis direktorius Sigitas Leonavičius su verslo reikalais savaitę viešėjo Kuveite. Jis lankėsi šios Azijos valstybės, esančios Arabijos pusiasalio šiaurės rytuose, prie Persijos įlankos, sostinėje Kuveite, taip pat priemiesčiuose. Sėkmingos kelionės rezultatas – surasta rinka „Traidenio” produkcijai ir su vietos verslininkais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl nuotekų valymo įrenginių tiekimo.

Abejones prasklaidė oficialus kvietimas


S.Leonavičiaus tvirtinimu, parengiamasis kelionės į Kuveitą darbas truko daugiau kaip metus. Alytiškis į šią valstybę vyko su dviem savo įmonės verslo partne­riais iš Baltarusijos. „Dalykinį vizitą suorganizavo mano draugai iš vienos užsienio valstybės ambasados. Lietuva savo ambasa­dos Kuveite neturi. Visą kelionės parengiamąjį laikotarpį nelabai tikėjau ir skeptiškai žiūrėjau - lyg skrisčiau į Mėnulį. Nemaniau, kad mumis ir Lietuva ten gali būti susidomėta. Bet oficialus atvykti kviečiantis laiškas su konkrečia darbotvarke abejones prasklaidė”, - sakė generalinis direktorius.

Jis teigė iš oficialiame kvietime nurodytos darbotvarkės supratęs, kad Kuveito sostinėje laukia atsakingi ir įpareigojantys susiti­kimai, todėl savaitę galvojo, kruopščiai ir intensyviai rengėsi, kaip pristatyti „Traidenio” bend­ro­vę ir Lietuvą.

Pirmasis oficialus svečių iš Lietuvos ir Baltarusijos susitikimas Kuveite įvyko su verslininkais ir akcininkais iš trijų kompanijų: naftos, prekybos ir turizmo. „Su jais buvo kalbama apie „Trai­denio” verslą, gaminamą produk­ciją, jos eksporto į Kuveitą galimy­bes. Vietos verslininkus tai itin sudomino. Nors iš pradžių vyravo abišalis jaudulys ir įtampa, susiti­kimo būta sklandaus. Šeimi­ninkai pasirodė esą paprasti, šmaikštūs, turintys humoro jaus­mą. Po šio pokalbio supratau, kad į mus žiūrima rimtai ir reikia nusiteikti svarbiam darbui”, - pasakojo generalinis direktorius.

Bendravo su pačiu ministru

Antras oficialus prisistatymas buvo Gynybos ministerijoje. Čia vyko seminaras, S.Leonavi­čius „Traidenio” įmonę ir nuotekų valymo įrenginius išsamiai pri­statė už aplinko­saugą atsakin­giems pareigū­nams. „Mano pra­nešimas jiems padarė didelį įspūdį ir sukėlė susidomėjimą. Paskui pareigūnai sukruto ir pripažino, kad „Traide­nio” produkcija kraštui reikalinga, o mūsų laukia dar vienoje ministerijoje”, - tęsė pašnekovas.

Trečias oficialus priėmi­mas suorganizuotas Viešųjų darbų, statybų ir aplinkos ministerijoje. Šioje institu­cijoje S.Leonavičius apie 20 minučių bendravo su pačiu ministru Baderiu N. Al Humaidi. Į pokalbį buvo pakviesti ir viceministrai. „Mi­nistras - protingas, konk­retus, intelektualus žmogus. Į „Traidenio” ben­d­rovės ir gaminamos pro­dukcijos pristatymą čia sureaguota labai pozity­viai”, - sakė generalinis direktorius. 
 
Jis iškart gavo stulbinamo dydžio užsakymą, tačiau dar nenorėtų atskleisti šio finansinės vertės. Minis­terijoje su vienu viceminist­ru ir vandenvalos specialis­tais porą valandų buvo diskutuota apie nuotekų valymo įrenginių techno­logijas ir sprendimus. Tokie įrenginiai reikalingiausi Kuveito sostinės priemies­čiuose ir periferijose. Tad „Traidenio” vadovui pasiū­lyta pasižvalgyti po sostinės apylinkes.

„Pasidomėjau Kuveite naudojamais valymo įren­giniais. Jie atvežti iš Tur­kijos, veikia prastai. Kai lankėmės istoriniame vietos gyventojų palapinių mieste­lyje, parodė, kad nuotekos išleidžiamos į duobes ir užkasamos. Minėtas minist­ras tai įvardijo kaip didelę prob­lemą. Kuveite ir jo priei­gose griaunami seni, statomi šiuolaikiški namai. Vyksta masinės statybos, todėl ir reikia mūsų pro­dukcijos. Supratau, kad čia darbo turėsime daug”, - pasakojo „Traidenio” vado­vas.

Kur gręši, ten nafta

Alytiškis su įmonės vers­lo partneriais žvejojo Persų įlankoje, apie 15 kilometrų nuo kranto, kaip masalą naudodamas krevetes. Taip pat aplankė Tarptautinį turizmo centrą ir pristatė Lietuvą. „Traidenį” jau pasie­kė šios įstaigos prašy­mai apie mūsų šalį pateikti dar daugiau informacijos. S.Leonavičius dar pasigro­žėjo svečios valstybės lais­vės ir nepriklausomybės simboliu - Kuveito bokštais, nacionaliniu pasididžia­vimu - įspūdingais senais mediniais restauruotais di­džiuliais jūriniais laivais. Be to, pasivaikščiojo po žuvų ir vaisių turgų, apžiū­rėjo didžiausią Rytų šalių akvariumą. Jame - visa Persų įlankos gyvūnija ir augmenija, narai plaukio­dami šeria ryklius.

Kuveite gyvena apie 2,7 milijono gyventojų. Iš jų maždaug 800 tūkstančių vietinių. Likusieji - emig­rantai iš Indijos, Pakistano, Bangladešo ir kitų Azijos šalių, dirbantys juodus darbus ir negalintys net pretenduoti į valstybės tarnybą, o ką jau kalbėti apie Kuveito pilietybę (ji su­teikiama išimtiniais atve­jais).

„Viskas, kas toje valsty­bėje stovi ant žemės, beveik grybo vietoje. Čia bran­giausia žemė, nes kur gręši, ten nafta. Tad žemė arba stulbinamai brangi, arba neparduodama”, - akcen­tavo generalinis direktorius.

Dar negimęs pilietis yra turtingas

S.Leonavičius įsitikino, kad Kuveitas yra labai turtinga šalis, klestinti iš naftos verslo. Kone visi gyventojai turi aukštąjį išsilavinimą, mat valstybė, pradėjusi išgauti naftą, ėmė investuoti į savo piliečių išsimokslinimą. „Tai labai išprususi, aukštos kultūros ir civilizacijos tauta, todėl su Kuveito žmonėmis ma­lonu bendrauti. Čia susi­pina kelios kultūros - arabų, amerikiečių ir europiečių, tačiau jokio ekstremizmo ar fundamentalizmo nėra”, - tęsė „Traidenio” vadovas.
 
Pasak jo, arabai santūrūs, lėti. Vyrai dėvi baltus, moterys - juodus drabužius, ryši galvos apdangalus, veidai atviri. „Šiek tiek pajuokausiu. Man susidarė įspūdis, kad toje šalyje dar negimęs pilietis yra turtin­gas. Tik gimus kūdikiui, į jo sąskaitą valstybė perveda apie 60 tūkstančių JAV dolerių. Kol auga vaikas, tol auga ir procentai. Jauna­vedžiams susituokus, į sąskaitą valstybė perveda maždaug 250 tūkstančių JAV dolerių. Šeimose - mažiausiai penki vaikai. Jaunimas važinėja pačiais prabangiausiais automo­biliais. Kiekvienas Kuveito gyventojas turi kur gyventi. Apskritai kone visi tenykš­čiai ratuoti, nes benzinas pigesnis už vandenį”, - pa­sakojo S.Leonavičius.
 
Anot pašnekovo, Kuveite neplėtojamas turizmas: čia karšta, vyrauja vėjo ir smė­lio audros dykumose, alko­holis - didžiausias tabu. Svaigalų nėra pirkti nei par­duotuvėse, nei rest­o­ranuose, nei kavinėse. Ban­dantie­siems į šalį nelegaliai įvežti alkoholio gresia kalėjimas arba deportacija. Visos linksmybės - be alko­holio, rūkomas kaljanas. Be to, nėra oficialių viešnamių ir gatvių „plaštakių”.
 
Gyventi Kuveite nenorėtų

„Traidenio” vadovą Ku­veito sostinėje visur stebino ideali švara, pedantiška tvarka. Palmės ir kita aug­me­nija atvežama, pasodi­nama ir nuolat gausiai laistoma. Elektrą ir vandenį dotuoja valstybė, todėl žiba šviesos, drėkinamos pievelės ir augalai. Šiuo metu pliažai ir baseinai tušti. Nors saulė ir kaitri, niekas dar nesi­maudo.

„1993-iaisiais Kuveitą nuo Irako invazijos išvadavo JAV kariuomenė. Čia yra Amerikos karinės bazės, tačiau ginkluotų kareivių nematyti. Mums aiškino, kad valstybėje gana saugu, nėra vagysčių, nusikals­tamumo, neužkabinėjamos moterys”, - kalbėjo gene­ralinis direktorius. Jis, paklaustas, ar nenorėtų Kuveite gyventi, sakė: „Ne, aš negalėčiau gyventi net kitoje Lietuvos vietoje, išskyrus Alytų”.


*Nuotraukoje: Kuveito viešųjų darbų, statybos ir aplinkos ministerijoje. Iš kairės: UAB „Traidenis” atstovybės Baltarusijoje „Ekobioservis” įmonės direktorius Aleksandras Usolcevas, kompanijos „Arwad International Group” generalinis direktorius Saleh y. Al-Jahail, „Traidenio” generalinis direktorius Sigitas Leonavičius, viešųjų darbų, statybų ir aplinkos ministras H.E.Mr.Bader Nasser Al-Humaidi. 

Komentarai (0)

KomentuotiGamybinė įmonė „Traidenis“ įkurta 1996 m., kuri pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti nuotekų valymo įrenginius iš stiklaplasčio. įmonės misija - rūpintis žmogumi ir švaria aplinka, bei kuriant, gaminant ir montuojant nuotekų valymo įrenginius siekti, kad Nemuno upė ir jo baseinas būtų švariausi Lietuvoje.
    8 315 782 63 Pramonės g. 31B, LT62175 Alytus info@traidenis.lt

2021 © Traidenis. Visos teisės saugomos Sprendimas:
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir/ar jų identifikatorius. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.