Tīra vide - mūsu rūpes!
Traidenis
Traidenis
  
Ražošanas uzņēmums „Traidenis”, kas dibināts 1996. gadā. Tas pirmais Lietuvā sāka ražot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas no stiklašķiedras.   Awards.jpg

Uzņēmums nosaukts par godu vienam no slavenākajiem XIII gs. Lietuvas lielkņazistes valdniekiem – Traidenim, kurš bija spēcīgs baltu zemju apvienotājs, veda Lietuvu pa aktīvu cīņas ceļu un drosmīgi aizsargāja tās robežas. 

Misija

rūpēties par cilvēku un tīru apkārtējo vidi, kā arī, radot, ražojot un uzstādot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, censties, lai Nemunas upe un tās baseins būtu tīrākie Lietuvā.  


Vīzija

tapti patikimiausia ir patraukliausia nuotekų valymo įrenginių gamybos įmone, būti žinoma kaip progresyvi Rytų Europos bendrovė, sutelkusi profesionalų komandą bei turinti pagarbą keliantį tarptautinį įmonių tinklą. 

Vērtības

kvalitāte, profesionalitāte, zinātniskie atklājumi un jaunas tehnoloģijas, komandas darbs, uzticēšanās un atbildība, darbinieki, partnerattiecības.

Uzņēmuma attīstība

Uzņēmuma produkcija tiek ražota moderni aprīkotos formēšanas un montāžas cehos, izmantojot jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Uzbūvēts ietīšanas cehs. UAB „Tradenis” – pirmā Baltijas valstīs, kura tvertņu korpusus vides aizsardzības iekārtām (sadzīves, virszemes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, naftas ķērājiem, notekūdeņu sūkņu stacijām, ugunsdrošības rezervuāriem u. c.) sāka ražot tīšanas tehnoloģijas veidā. 

Visa UAB „Traidenis” darbība un produkcija ir apdrošināta ar vispārīgo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.   

Ražošanas apjoma pieaugums un sortimenta paplašināšana, kā arī tirgus vajadzības mudināja dibināt pārstāvniecības Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Šauļos, kā arī Krievijā, Baltkrievijā, Polijā, Latvijā, Ukrainā, Moldovā.    

Dalība organizācijās un sadarbība ar zinātniskajām institūcijām

Uzņēmums ir Lietuvas Rūpniecības konfederācijas, Inženierekoloģijas asociācijas, Lietuvas Būvnieku asociācijas, Lietuvas Ūdens piegādātāju asociācijas biedrs. 

UAB "Traidenis" ģenerāldirektors Sigits Leonavičs ir Alītas novada rūpnieku asociācijas prezidents, Inženierekoloģijas asociācijas viceprezidents, Lietuvas Rūpnieku konfederācijas un Viļņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatu kameras padomes loceklis, kā arī Gaisa tūrisma asociācijas prezidents.

UAB "Traidenis" cieši sadarbojas ar Lietuvas un ārvalstu zinātniskajām un mācību iestādēm: ar Kauņas tehnoloģijas universitāti; ar Aleksandra Stulginska universitāti; ar Viļņas Gedimina tehnisko universitāti; ar Vides pārvaldes un audita institūtu; ar Alītas kolēģiju; ar Ļublinas tehnisko universitāti, Polija; ar Jogailas universtiāti Krakovā, Polija; ar Sedlcu dabas un humanitāro zinātņu universitāti, Polija.

UAB "Traidenis" ģenerāldirektors Sigits Leonavičs kopš 2011. gada jūlija ir Viļņas Gedimina tehniskās universitātes padomes priekšsēdētājs.


PAR KOMPĀNIJU   
           
KODEKSS (EN)   
           
22.jpg      11.jpg      55.jpg
    +370 315 782 63 Pramones iela 31B, LT62175 Alīta, Lietuva info@traidenis.lt

2021 © Traidenis. Visas tiesības aizsargātas Šķīdums:
We use cookies on this website to enhance your browsing experience. By clicking 'Accept' or continuing the browsing session you confirm your consent. You can withdraw your consent at any time by changing the browser settings and deleting the saved cookies. Please read our cookies policy..