Tīra vide - mūsu rūpes!
Traidenis
ATPAKAĻ UZ SARAKSTU
Naftas produktu ķērāji

Naftas produktu ķērāji

Naftas produktu ķērāji ir paredzēti ar naftas produktiem piesārņoto virszemes notekūdeņu attīrīšanai. Tie tiek uzstādīti degvielas uzpildes stacijās, automobiļu mazgātavās, automobiļu stāvvietās, garāžās, rūpnieciskos uzņēmumos (naftas produktu atdalīšanai no virszemes un rūpnieciskiem notekūdeņiem), dzelzceļos, terminālos, ostās (naftas produktu, kas noplūduši no lokomotīvēm, cisternu vagoniem, savākšanai).

„Traidenis” ar naftas produktiem piesārņoto virszemes notekūdeņu attīrīšanai ražo šādu modifikāciju naftas ķērājus:

NGP un NGP-S naftas produktu ķērāji ar koalescences filtru un automātisko noslēgu, kā arī NGP-L un NGP-L-S naftas produktu ķērāji ar koalescences filtru atbilst LST EN 858-1:2002, LST EN 858-1:2002/A1:2004, LST EN 858-2:2003 standarta prasībām ir attiecināmas I klases koalescences naftas produktu ķērājiem un  tiek marķētas ar CE marķējumu.

Naftas produktu ķērāja nominālā lieluma aprēķināšana 

Naftas produktu ķērēja uzstādīšanas darbu instrukcija 

Virszemes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas iedarbināšanas -regulēšanas darbu reglaments

Naftas produktu ķērāja apkalpošanas un ekspluatācijas noteikumi


Naftas produktu ķērāju priekšrocības:

  • virszemes notekūdeņus attīra līdz 5 mg/l vai mazāk, atkarībā no naftas produktu daudzuma un veida;
  • izturīga, vienkārša, viegla stiklašķiedras konstrukcija;
  • vienkārša apkalpošana;
  • liela hidrauliskā caurlaidība;
  • nav iekšēju kustīgu detaļu, kam būtu grūti veikt apkopi.
  • ilgs ekspluatācijas laiks;
  • kompaktas, hermētiskas iekārtas.

Naftas produktu ķērāji tiek izmantoti kā pazemes iekārtas, un tās var ierīkot mauriņos vai zem braucamās ceļa daļas. Ja gruntsūdens līmenis ir augsts, naftas produktu ķērājus jāierīko, izmantojot nestaipīgas siksnas vai troses, kuras jāpiestiprina korpusa stiprinājumu turētājiem.

NGP UN NGP-S TIPU NAFTAS PRODUKTU ĶĒRĀJI 

NGP (bez smilšu ķērāja) un NGP-S (ar integrētu smilšu ķērāju) naftas ķērāju korpusa diametrs var būt no 1,2 līdz 3 metriem, garums no 2 līdz 14,1 metram, produktivitāte no 2 l/s līdz 70 l/s vienā tvertnē.. Montējot vairākus naftas ķērājus paralēli, tiek palielināta attīrīšanas produktivitāte.

horizontali.jpg

  


1. Vāks
2. Ventilācija
3. Ieplūde
4. Koalescences filtrs
5. Korpuss 
6. Izplūde 
7. Pludiņš 
8. Absorbcijas filtrs                   

   
1. att. Horizontālais naftas produktu ķērājs

Darbības princips 

NGP tipa naftas produktu ķērājā mehāniski tiek atdalītas emulgētas vielas. Ķērāja darbības princips balstās gravitācijā un lamināro šķidrumu plūsmā. Naftas produktu atdalīšanu uzlabo koalescences filtri. 

Iekārta sastāv no trīs kamerām, tāpēc ir trīs naftas produktu attīrīšanas pakāpes. Virszemes notekūdeņi vispirms iekļūst pirmajā kamerā, kurā tiek izlīdzināta notekūdeņu plūsma. Ja ķērājs ir ar integrētu smilšu ķērāju, tad pirmajā kamerā nostādinās smiltis un dubļi. 

No pirmās kameras notekūdeņi iekļūst otrajā kamerā ar koalescences filtru. Naftas produkti, virszemes notekūdeņiem plūstot cauri koalescences filtram, apvienojas lielākos pilienos un ātrāk paceļas ūdens virsmā. Ar šo metodi mazos naftas pilienus var atdalīt no ūdens un uzlabot naftas produktu ķērāju attīrīšanas efektivitāti. Uz šīs kameras ūdens virsmas izveidojas naftas produktu plēvīte. Virszemes notekūdeņi, kuri izplūst caur koalescences filtru, iekļūst trešajā kamerā, kurā ir uzstādīti absorbcijas filtri. Absorbcijas filtri aiztur sīkos emulģētos naftas produktu pilienus un daļēji izšķīdušās organiskās (virsmaktīvās ) vielas. No trešās kameras attīrītie notekūdeņi aizplūst uz vietu, kas paredzēta projektā. 

Naftas produkti, kas sakrājušies uz  otrās kameras ūdens virsmas,  izsūcami  ar asenizācijas mašīnu. 

Virszemes notekūdeņu attīrīšanas procesa laikā attīrītie notekūdeņi izplūst ar mazāku nekā  5 mg/l piesārņotību pēc naftas produktiem.

Iekārtā ir uzstādīta automātiska drošības brīdinājuma sistēma, kas brīdina par ķērājā uzkrāto naftas produktu slāņa robežas biezumu. Tāpat ir uzstādīts arī pludiņtipa noslēgs, kas avārijas vai apkalpošanas laikā neļauj naftas produktiem, kas ir uzkrājušies, iekļūt absorbcijas filtru kamerā.    


NGP-L UN NGP-L-S TIPU NAFTAS PRODUKTU ĶĒRĀJI 

NGP-L (bez smilšu ķērāja) un NGP-L-S (ar integrētu smilšu ķērāju) naftas produktu ķērāju korpusu diametrs var būt 1, 2 līdz 3 metriem, garums no 2 līdz 14,1 metriem, produktivitāte no 3 l/s līdz 150 l/s vienā tvertnē. Montējot vairākus naftas ķērājus paralēli, tiek palielināta attīrīšanas produktivitāte.

ngpl_hor.jpg


Galvenās konstrukcijas daļas: 

1. Ieplūde.
2. Izplūde.
3. Revīzijas lūka.
4. Ventilācija.
5. Koalescences filtru mezgls.
6. Piesārņojuma līmeņa sensors.
7. Naftas produktu izsūkšanas caurule. 

 I . Smilšu ķērājs
 II.   Naftas produktu atdalīšana kamera
III.  Naftas produktu atdalīšanas kamera 
             2. att. NGP-L-S tipa horizontālais naftas produktu ķērājs 

Darbības princips 

NGP-L un NGP-L-S tipa naftas produktu ķērājos mehāniski atdalāmās emulģētās vielas. Ķērāja darbības princips balstās gravitācijā un lamināro šķidrumu plūsmā. Naftas produktu atdalīšanu uzlabo koalescences filtru mezgls. 

Iekārta sastāv no divām kamerām (3 kameras – kad tiek integrēts smilšu ķērājs), tāpēc ir divas naftas produktu attīrīšanas pakāpes. Virszemes notekūdeņi vispirms iekļūst pirmajā kamerā, kurā tiek nomierināta notekūdeņu plūsma. Ja ķērājs ir ar integrētu smilšu ķērāju, tad pirmajā kamerā nostādinās smiltis un dubļi. No pirmās kameras notekūdeņi iekļūst otrajā kamerā, kurā ir uzstādīts koalescences filtru mezgls. Emulģēti naftas produktu pilieni, plūstot caur koalescences filtru, apvienojas lielākos pilienos un ātrāk paceļas ūdens virsmā. Ar šo metodi mazos naftas pilienus var atdalīt no ūdens un uzlabot naftas produktu ķērāju attīrīšanas efektivitāti. Virszemes notekūdeņi, izplūstot caur koalescences filtru, aizplūst uz vietu, kas paredzēta projektā. Naftas produkti, kas sakrājušies uz  otrās kameras ūdens virsmas,  izsūcami  ar asenizācijas mašīnu. 

Virszemes notekūdeņu attīrīšanas procesa laikā attīrītie notekūdeņi izplūst ar mazāku nekā  5 mg/l piesārņotību pēc naftas produktiem.

Iekārtā ir uzstādīta automātiska drošības brīdinājuma sistēma, kas brīdina par ķērājā uzkrāto naftas produktu slāņa maksimālo biezumu.Naftas produktu ķērāji


Sertifikātus jūs atradīsiet šeit.

Komentāri (0)

Komentēt    +370 315 782 63 Pramones iela 31B, LT62175 Alīta, Lietuva info@traidenis.lt

2021 © Traidenis. Visas tiesības aizsargātas Šķīdums:
We use cookies on this website to enhance your browsing experience. By clicking 'Accept' or continuing the browsing session you confirm your consent. You can withdraw your consent at any time by changing the browser settings and deleting the saved cookies. Please read our cookies policy..